basicsites.be

Nooit meer teveel betalen voor een website!
Ga naar de inhoud
Uw website is heel vaak uw eerste kennismaking met een mogelijke klant of potentieel lid.
Wij zijn ons daar zeer van bewust en zullen er alles aan doen, om uw website een reflectie te laten zijn van uw bedrijf of vereniging.

kennismaking online
Vooraf wordt daarom geïnventariseerd wat u naar buiten wilt brengen via uw website en wat u beschouwt als doelpubliek.
Hier wordt dan vervolgens een stijl bij bedacht en daarna wordt de opbouw van de website besproken.
De inhoud/content van de website wordt dan door u aangeleverd, hierna wordt er een eerste opzet gemaakt.
Nadat u de opzet heeft kunnen bekijken wordt uw input hierover verwerkt in de site.
Nadat dit resultaat door u bekeken is wordt er eventueel nog een keer aangepast waarna de site 'live' kan.
Desgewenst kunnen wij de site voor u onderhouden als er sprake is van wisselende inhoud.
inhoud website
Diensten
- website ontwerp
- website onderhoud
- domeinnaam registratie
- hosting
Contacteer ons :
tel : +32(0) 14 23 40 25
info@basicsites.be
Terug naar de inhoud